آگهی فراخوان برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه دوم سال 1397 » نمایشگاه بین المللی استان گیلان
امروز : شنبه، 31 شهریور 1397 - Saturday، 22 September 2018
آگهی فراخوان برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه دوم سال 1397
آگهی فراخوان برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه دوم سال 1397
  • تاریخ انتشار : 1397/03/30
  • ساعت : 13:33
  • اخبار نمایشگاهها

پیرو آگهی فراخوان برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه دوم سال 1397 در روزنامه گیلان امروز چهار شنبهمورخ 30/03/97 بدینوسیله عناوین نمایشگاهها بشرح ذیل اعلام میگردد.