امروز : پنج شنبه، 31 مرداد 1398 - Thursday، 22 August 2019
۲۲ بهمن مظهر اقتدار ملی است
۲۲ بهمن مظهر اقتدار ملی است
  • تاریخ انتشار : 1396/11/21
  • ساعت : 10:53
  • اخبار نمایشگاهها

روز ۲۲ بهمن و راهپیمائی ۲۲ بهمن مظهر اقتدار ملی است؛ مظهر اقتدار ملت ایران است؛ مظهر حضور مردمی و اراده و عزم ملی ملت ایران است که مرد و زن و پیر و جوان، در همه‌ی شرائط به خیابان ها می آیند و خودشان را در سرتاسر کشور در مقابل چشم بینندگان قرار می دهند؛ این خیلی باعظمت است.