فراخوان برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه اول سال 1397 » نمایشگاه بین المللی استان گیلان
امروز : چهارشنبه، 27 دی 1396 - Wednesday، 17 January 2018
فراخوان برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه اول سال 1397
فراخوان برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه اول سال 1397
  • تاریخ انتشار : 1396/10/10
  • ساعت : 10:44
  • اخبار نمایشگاهها

آگهی فراخوان برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه اول سال 1397 در روزنامه گیلان امروز یکشنبه مورخ 10/10/96 بدینوسیله عناوین نمایشگاهها بشرح ذیل اعلام میگردد.