آگهی فراخوان نوبت دوم برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه اول سال 1396 » نمایشگاه بین المللی استان گیلان
امروز : دوشنبه، 3 مهر 1396 - Monday، 25 September 2017
آگهی فراخوان نوبت دوم برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه اول سال 1396
آگهی فراخوان نوبت دوم برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه اول سال 1396
  • تاریخ انتشار : 1395/10/29
  • ساعت : 20:52
  • اخبار نمایشگاهها

آگهی فراخوان (نوبت دوم )برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه اول سال 1396 در روزنامه گیلان امروز دوشنبه مورخ 95/10/30 بدینوسیله عناوین نمایشگاهها بشرح ذیل اعلام میگردد