فراخوان برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه اول سال 1396 » نمایشگاه بین المللی استان گیلان
امروز : دوشنبه، 3 مهر 1396 - Monday، 25 September 2017
فراخوان برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه اول سال 1396
فراخوان برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه اول سال 1396
  • تاریخ انتشار : 1395/10/20
  • ساعت : 11:09
  • اخبار نمایشگاهها

آگهی فراخوان برگزاری نمایشگاههای تخصصی نیمه اول سال 1396 در روزنامه گیلان امروز دوشنبه مورخ 20/10/95 بدینوسیله عناوین نمایشگاهها بشرح ذیل اعلام میگردد.