امروز : چهارشنبه، 5 تیر 1398 - Wednesday، 26 June 2019

خوش آمدید
در رابطه با برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها تغییر دیدگاه های بازدیدکنندگان و تشویق آنها به داشتن بینشی جدید از تجارت جهانی از مهم ترین اهداف ما از برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره هاست. ما مصمم هستیم بازدیدکنندگان خود را با کالاهای نو و همراه با ان با بصیرتی جدید روبرو کنیم. این نه تنها بازدیدکنندگان بلکه همه فعالان صنعت نمایشگاهی را بسوی کمال هدایت می کند.

 

خدمات
بعضی از خدمات مورد نیاز بازدیدکنندگان از کشورهای دیگر،همان خدماتی خواهد بود که به غرفه گذاران خارجی ارائه خواهد شد،آنها به نمایشگاه رشت خوش آمدند،آنها همانند غرفه گذاران اندیشمند و دارای بینش بالا،گنج ها و سرمایه های واقعی ما می باشند ، ما مطمن هستیم که مشارکت بازدیدکنندگان متخصص روشنفکر در دیدن و تذکر نقاط ضعفمان و ارائه راه حل های جدید باعث ارتقاء فعالیت های نمایشگاهی در استان گیلان خواهد شد.


ثبت نام
بازدیدکنندگان در مدخل نمایشگاه ثبت نام خواهند شد ما مصرانه از آنها می خواهیم متخصص خود را بهنگام ورود به نمایشگاه اعلام نمایند،شناختن این متخصص ها به ما کمک کی کند بهنگام لزوم از دیدگاه هایشان استفاده کنیم.